Seminari de patis E+S

Els espais exteriors són una oportunitat per a l’escola però també per a les ciutats. El pati de l’escola, com a espai públic compartit amb la comunitat, de manera puntual o contínua, ha de respondre als requeriments propis del pati d’una escola i també al potencial ús públic de l’espai com a parc de la ciutat.

La transformació dels espais exteriors de l’escola no només és física, el canvi és fruit d’una reflexió pedagògica al voltant de l’escola que volem i, per tant va lligat a una voluntat i una adequació dels mètodes pedagògics que duguin a recolzar-se en l’espai exterior com un espai d’aprenentatge vivencial.

L’actual crisi sanitària reafirma la necessitat de l’adequació dels espais exteriors de l’escola. Petites actuacions de renaturalització i adequació permeten posar a l’abast de la comunitat espais d’aprenentatge recolzats en la Natura, a la Natura i amb la Natura. Davant la situació excepcional és fonamental el compromís de la comunitat educativa per a la revisió dels espais a l’aire lliure i per al seu condicionament, millorant-los per oferir espais més probiòtics, biodiversos i co-educatius.

La proposta convida a coordinar els possibles agents implicats per poder aconseguir una bona convivència entre els usuaris per a la cura mútua dels espais i entorns que eduquen amb la Natura, amb l’objectiu de contribuir a l’avanç d’una visió comuna que sigui una contribució de qualitat i aportació en valors humans per prosperar a favor d’un Territori, Municipi o ciutat Educadora, entenent que tots els espais de la ciutat i l’escola són potencials espais d’aprenentatge, llocs comuns que juguen a favor del benestar de la vida planetària.

El seminari es compon de 4 sessions de 2 hores on s’introduiran els temes que abasten la transformació en verd dels espais educatius a través de formació teòrica, visites o activitats pràctiques.

Destinataris 

Equips directius i educadors de la ciutat de Barcelona

Objectius

 • Conèixer les repercussions i impactes locals del canvi climàtic i les estratègies de mitigació des de l’escola.
 • Emmarcar la renaturalització dels centres educatius en el context de la ciutat educadora. (Patis co-educatius i comunitaris)
 • Conèixer els beneficis del contacte amb la natura i del desenvolupament d’una sensibilitat ecològica en adults i nens (pedagogia verda, currículum ecosocial)
 • Donar a conèixer estratègies de gestió de grups i tècniques de participació i per aplicar en el desenvolupament dels projectes de transformació en verd dels centres educatius.
 • Integrar criteris per a la creació d’ambients d’aprenentatge inspirats en la naturalesa dins i fora dels espais educatius convencionals.
 • Conèixer processos i experiències de renaturalització de patis escolars.
 • Apoderar els agents educatius per implementar canvis en els entorns d’aprenentatge a l’aire lliure i crear nous ambients.

Continguts

 • El canvi climàtic, eines per a la mitigació des de l’escola.
 • Escola, canvi climàtic i ecoeducació.
 • La renaturalització dels centres educatius en el context del territori i la ciutat educadora
 • Dèficit de naturalesa i beneficis del contacte.
 • Currículum, programa educatiu i ambients basats en la naturalesa.
 • La comunitat educativa local resilient i empoderada per dur a terme processos de naturalització.
 • Participació, treball en col·lectiu, eines de gestió de grups i agents implicats.
 • Estratègies d’actuació: les persones, el verd, el benefici de la comunitat
 • Eines de disseny per transformar en verd l’escola i normativa associada

Metodologia

Participació de professionals experts, presentació d’exemples, exercicis pràctics i debat amb els assistents.
Durant les sessions s’estimula la participació activa dels membres del grup en formació per tal d’enriquir-se mútuament amb preguntes, reflexions i comentaris.
Les sessions presencials es desenvolupen tant dins de l’aula com a l’exterior i en alguns espais públics de la ciutat per afavorir la integració dels diferents continguts.

Formació promoguda per Escoles + Sostenibles

+ info seminari patis E+S

fotos sessió 1