Fàbrica de somnis

Aquesta activitat pretén, en primer lloc, aprofundir en el coneixement del barri de La Sagrera per part dels alumnes, tant des del punt de vista històric com urbanístic, i fer-los reflexionar sobre la seva estructura i organització.
Per altra banda, el taller vol apropar als alumnes del barri les fàbriques de creació, centres culturals impulsats per l’Ajuntament de Barcelona amb espais per a la creació artística en totes les seves vessants. La segona part de l’activitat, precisament, es desenvolupa dintre de la Nau Ivanow, fàbrica de creació que va néixer per iniciativa privada i que recentment s’ha incorporat a la xarxa pública de les fàbriques de creació de Barcelona.

L’activitat té dues parts ben diferenciades, una d’anàlisi i una altra de reinterpretació:
– Anàlisi del barri: tipologia d’edificis que el configuren (industrials, d’habitatges, equipaments,…), tipus de carrers i reconeixement dels elements que donen forma a l’espai urbà.
– Mitjançant el diàleg entorn de l’ús dels edificis i de l’espai públic observat, es proposa als assistents fer una reinterpretació metafòrica del seu barri utilitzant una sèrie d’elements donats (diferents tipus de cadires, un penja-roba, una planta, un faristol,…).

  • Grups de 20-25 nens i nenes (una classe)
  • Edats de 5 a 14 anys
  • Lloc al centre docent i a la Nau Ivanow
  • Durada 2 hores
  • Docents arquitectes membres d’El globus vermell
  • Informació
fotos

vídeo relacionat