Adequació del pati d’una escola bressol a Breda

Entenent tots els espais de l’escola bressol com a espais d’aprenentatge, la comunitat educativa es planteja la revisió dels espais a l’aire lliure per al seu condicionament, millorant-los per oferir espais més propositius i educatius.

La magnitud del projecte tant físicament com comunitària comporta la implementació de la transformació per fases. Aquest canvi dels espais exteriors de l’escola no és només físic; és fruit d’una reflexió pedagògica al voltant de l’escola que es desitja i, per tant, va lligada a una voluntat i una adequació dels mètodes pedagògics que portin a recolzar-se en l’espai exterior com a un espai d’experiències i aprenentatge. Aquesta transformació, ja iniciada en el moment de plantejar-se l’adequació dels espais interiors, es posarà en pràctica en el procés de transformació del pati treballant conjuntament amb tota la comunitat educativa.

Tenint en compte la naturalesa del projecte, la seva implicació, i el seu caràcter participatiu, la proposta de treball per part d’El globus vermell, contempla l’acompanyament en el disseny global de l’adequació del pati, la supervisió de les diferents fases de projecte, i l’assessorament legal al respecte.

plànols

 

  • Sessió 01 – Reflexionant sobre els espais a l’aire lliure

Abans d’incidir en la transformació de l’espai exterior cal reconèixer com és aquest espai i saber què hi passa. Un primer pas per a transformar l’espai és prendre consciència i treballar la nostra mirada sobre l’entorn, en aquest cas, el pati de l’escola. Durant aquesta primera sessió es posa en comú aquelles experiències que tant mestres com infants viuen al pati de l’escola, identificant els elements físics que el defineixen i posant en comú aquelles experiències que en ell s’hi donen lloc.

fotos sessió 01

 

  • Sessió 02 – Anàlisi i primeres idees

Entre la primera i la segona sessió, les mestres de l’escola duen a terme vàries dinàmiques d’observacions sobre accions que succeeixen al pati de l’escola. Un cop compartides entre totes aquestes observacions, s’inicia la reflexió que ens duu a començar a definir les experiències que ens agradaria poder viure al pati de l’escola. Un cop consensuat allò que volem que succeeixi, es comença a escollir aquells elements i materials que poden ajudar-nos a dissenyar plegades els racons de l’espai exterior.

fotos sessió 02

 

  • Sessió 03 – Visita a altres centres educatius

Es realitza una visita a un centre escolar que ja ha realitzat amb anterioritat una transformació en els seus espais educatius, especialment al pati. S’observen els nous espais, amb diversitat de materials, elements de joc simbòlic i vegetació, i com són les dinàmiques de joc i relació entre els infants que aquests afavoreixen. Es parla amb el professorat per compartir experiències d’aquest procés de transformació.

fotos sessió 03

 

  • Sessió 04 – Més propostes

Amb l’experiència de les dinàmiques anteriors, es planteja una nova sessió amb l’objectiu de seguir reflexionant sobre l’espai que es vol transformar. Amb el mobiliari i els objectes que es té a l’abast, es proposa noves configuracions per a aquests que serviran d’assaig i error per a les propostes futures.

fotos sessió 04