Artefacte modular i adaptable de bambú

Part de la tasca que desenvolupem des d’El globus vermell és la de realitzar activitats i accions participatives, ja siguin dins d’un procés de participació ciutadana com d’una exposició o un taller amb famílies. Per tal de desenvolupar aquestes activitats de forma eficient hem cregut necessari dissenyar i produir un artefacte modular, adaptable i de muntatge àgil i senzill, a base de barres i nusos i que respongui als requeriments dels diferents tipus d’activitats que desenvolupem.

La versatilitat del sistema permet múltiples configuracions segons la finalitat de cada activitat participativa, així com el seu transport de manera còmoda en transport públic o remolcat per una bicicleta.

El disseny compleix els requeriments que sovint les activitats participatives demanen: una superfície horitzontal on recolzar-se (escriure, presentar plànols o informació, etc), superfície vertical o estructura (per penjar informació en diversos formats), espai d’emmagatzematge de material i una certa mobilitat en el cas d’activitats itinerants, etc.

El sistema parteix d’una retícula tridimensional de 50 x 50 cm. Totes les barres estan fetes de bambú, amb una ànima de ferro i tenen les mateixes dimensions. Els nusos es presenten en diferents variants, segons la posició que ocupin a la retícula i, per tant, el nombre de barres que hagi d’unir (de 2 a 6).

La retícula permet penjar-hi plafons fixes de fusta o lona els quals, quan estan en vertical, fan la funció de suport on enganxar o imprimir informació sobre l’activitat que s’està duent a terme i, quan estan en horitzontal, esdevenen una superfície que pot funcionar com un banc o bé com una taula on escriure o dibuixar.

El disseny d’aquest artefacte, per tant, neix amb la voluntat de disposar d’un sol element que pugui donar resposta a les diferents necessitats d’aquest tipus d’activitats i projectes.

  • Mides de l’artefacte mòduls reticulars de 50×50 cm
  • Nombre de peces 176 barres, 122 nusos, 58 plafons de fusta, 8 barretes (1/3 de barra), 8 fulloles petites de fusta (1/3 de fullola)
  • Condicionants disseny versàtil, lleuger, de ràpid muntatge, transportable, reutilitzable

+ Document descriptiu del producte
+ Vídeo

Aplicació en un taller participatiu amb joves

+ info

Aplicació en un macro-taller familiar
Aplicació en un taller familiar que contenia un muntatge expositiu-participatiu