La Re-Parada

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat té en marxa un programa de dinamització d’alguns quioscos sense ús per acollir noves iniciatives que ajudin a resoldre les necessitats de la ciutat. Al xamfrà c. Catalans / c. Mossèn Andreu, se’ns planteja condicionar-ne un com espai dedicat a la prevenció i la correcta gestió dels residus, que oferirà assessorament per l’autoreparació d’objectes, recollida dels residus especials més habituals i informació sobre reciclatge i altres activitats ambientals.

Tenint en compte les dimensions reduïdes del quiosc, d’aproximadament 4,00 x 2,00 m, i que l’encàrrec no preveu modificar-ne la seva envolupant -només adecuar-la gràficament-, la proposta se centra en l’interior per dissenyar un punt de treball per a la persona que es faci càrrec del quiosc, un petit mostrador on es farà la recpeció dels residus i objectes i unes prestatgeries on ubicar les caixes per emmagatzemar residus i les eines necessàries per l’autoreparació. A banda, es preveuen unes cadires i una taula de treball resistent, però plegable, per les reparacions i per realitzar els assessoraments.

Es busca que aquests elements responguin al màxim de situacions possibles i que, contribuint al missatge de prevenció, reutilització de residus i millora ambiental en general, el seu disseny i material sigui reutilitzat i/o segueixi criteris d’ecodisseny.

plànols

fotos