9B Espai Jove

“9B Espai Jove” és un projecte de participació i cocreació per la transformació dels espais destinats al jovent dins de les biblioteques de Nou Barris i Zona Nord. El projecte s’ha desenvolupat com a prova pilot durant els anys 2020 i 2021 i pretén ser replicable a altres biblioteques.

L’objectiu principal és buscar solucions de disseny innovadores per als espais de joves de les biblioteques i fer-ho de forma col·laborativa amb els mateixos usuaris per tal de respondre més encertadament a les necessitats del col·lectiu.

El projecte s’emmarca en el nou model de biblioteca pública, més centrada en la comunitat, l’aprenentatge, la cocreació i la participació de la ciutadania.

“9B Espai Jove” és un projecte:
– impulsat per BiblioLab*
– desenvolupat per El globus vermell i Makea Tu Vida
– en col·laboració amb Biblioteca Nou Barris, Biblioteca Zona Nord, Deià: Escola d’Art i Superior de Disseny, Ateneu de Fabricació del Parc Tecnològic (Nou Barris) i Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana (Zona Nord)

*BiblioLab és un programa de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) que desenvolupa i dóna suport a accions que tenen com a finalitat l’accés al coneixement a través de l’experimentació de metodologies innovadores i creatives en un entorn col·laboratiu obert a la ciutadania.

Seguint l’estructura d’un procés participatiu i l’esperit de la metodologia Design thinking, es van definir unes fases a seguir durant el procés de cocreació del “9B Espai Jove”. El procés participatiu es va dividir en dues parts diferenciades: una primera part d’anàlisi i codisseny i una segona part de cocreació i construcció col·lectiva.

A. Fase d’anàlisi i codisseny.
L’objectiu és obtenir una proposta de disseny (artefacte d’emmagatzematge, moble per seure, estirar-se, llegir, trobar-se, espai de treball, etc.) que respongui a les necessitats de la pròpia gent jove a les biblioteques.

fotos Nou Barris

fotos Zona Nord

 

B. Fase de cocreació i construcció col·lectiva.
L’objectiu és fer realitat un prototip dissenyat per la pròpia gent jove que respongui a les seves necessitats a les biblioteques.

fotos Nou Barris

fotos Zona Nord

 

Recull documental del projecte:

+ Caixa d’eines i recursos: guia d’acompanyament per a un procés participatiu de cocreació.
L’objectiu principal d’aquesta Caixa d’eines és orientar en l’acompanyament d’un procés de cocreació amb joves partint de l’experiència d’aquesta prova pilot. Ofereix una aproximació teòrica a les biblioteques com a “tercer lloc” i als processos de cocreació com a metodologia per millorar-les conjuntament amb els seus usuaris. Es detallen cada una de les fases necessàries del procés i s’exemplifiquen amb l’experiència del projecte. Finalment s’expliquen altres projectes de cocreació amb joves realitzats per part d’El globus vermell i de Makea Tu Vida.

Vídeos que expliquen el “9B Espai Jove”:
+ fase de codisseny
+ procés complet
+ vídeo produït per les biblioteques