Reforma de la Nau Ivanow

La Nau Ivanow està situada al barri de la Sagrera i va ser construïda el 1967 com a fàbrica de pintures per l’arquitecte Jordi Figueres Anmella per encàrrec de l’empresari Víctor Ivanow Bauer. Posteriorment va ser llogada a diverses empreses del sector tèxtil, fins que el 1997 va ser adquirida per l’arquitecte i fotògraf Xavier Basiana per establir-hi el seu estudi professional i desenvolupar-hi un centre de creació, producció i difusió de la cultura contemporània. Des del 2006 és gestionada per la Fundació Sagrera i des de 2010 és un centre públic dins el projecte de Fàbriques de Creació de l’Institut de Cultura de Barcelona.

L’edifici de la Nau Ivanow -un dels escassos exemples d’arquitectura industrial funcionalista a Barcelona- mai no es va reformar de manera integral en passar d’edifici industrial a fàbrica de creació, fet que les diverses mancances pel que fa al seu ús com a equipament especialitzat en arts escèniques han posat en evidència. A finals del 2015 portem a terme un estudi previ per a descriure les mancances normatives, analitzar les patologies constructives, detallar la necessitats funcionals i elaborar una proposta d’adequació organitzada per fases segons un ordre de prioritats, que adaptarà l’espai als usos requerits i a la normativa vigent.

La primera fase intervé sobre els dos edificis que ocupen la parcel·la: l’edifici principal i la petita edificació que antigament havia estat l’habitatge del porter de la fàbrica -avui, espai dedicat a residència d’artistes-. Al primer s’hi reforma l’escala principal i els espais del seu voltant, com són el vestíbul d’entrada, els lavabos, els camerinos i alguns espais annexos; al segon, s’hi actua en tot el conjunt. En l’aspecte constructiu, especialment a l’edifici principal, la intervenció aposta per diferenciar l’obra nova d’allò que és original per posar en valor l’edifici funcionalista dels anys 60.

Tota la primera fase es desenvolupa conjuntament amb l’estudi Vora Arquitectura.

  • Emplaçament C. Hondures 28-30, 08027 Barcelona
  • Superfície d’actuació 395 m2  (de 1.360 m2)
  • Client Fundació Sagrera
  • Objectiu millorar usos interiors edifici + compliment normativa actual
  • Condicionants intervenció subjecte a posteriors fases d’obra
plànols

fotografies: Adrià Goula