“Altres Glòries. Proposta per a la renaturalització de Barcelona”

altresglories-q

“Altres Glòries. Proposta per a la renaturalització de Barcelona”
bosch.capdeferro, Josep Bunyesc, Francisco Cifuentes, Data AE, Harquitectes, Emiliano López + Mónica Rivera, Núria Salvadó, David Sebastian, TEd’A, unparelld’arquitectes, vora.
Editorial: dpr-barcelona. 2016
Idiomes: català i anglès
ISBN: 978-84-944873-0-9

Aquest és un llibre conceptual i col·lectiu; producte del treball d’un grup d’arquitectes joves catalans, que presenten una sensibilitat especial davant aquest moment de canvi.
El llibre recull un seguit d’idees que suggereixen una forma diferent d’intervenir a la ciutat -de manera sensible als processos urbans dinàmics- a partir d’una proposta presentada a concurs per a la Plaça de les Glòries de Barcelona; i també el procés que va portar a generar-la.
La proposta resultant no és la que previsiblement s’espera d’un projecte convencional d’espai públic. No obstant això, es tracta d’una reflexió honesta sobre la plaça de les Glòries, sobre la ciutat i sobre l’urbanisme com a sistema. Les idees contingudes en aquest llibre, ens suggereixen que és possible una planificació i una gestió urbanes radicalment pausades i evolutives, en sintonia amb els reptes que ens ha deixat un model fallit de desenvolupament basat en el creixement com a paradigma.
Hi ha altres Glòries, però estan en aquesta.

El globus vermell ha participat en la gestió de continguts del llibre, endreçant, escollint i adequant la documentació que l’equip redactor havia generat durant el procés de projectació.

fotos