Digues la teva!

digues la teva-1000x400
  • Grups de 25 nens i nenes
  • Edats de 6 a 12 anys
  • Lloc COAC Barcelona
  • Conductors arquitectes membres d’ El globus vermell

Fer partícip la ciutadania implica no oblidar els infants, representants del futur de les nostres ciutats, però també actors importants del present. Les seves opinions aporten una perspectiva diferent i sovint descobreixen oportunitats i situacions que passen desapercebudes als adults.

Els objectius generals d’aquest taller són, d’una banda, estimular la reflexió sobre la ciutat entre els més joves i, de l’altra, fer-los conscients de la importància del seu punt de vista i de la necessitat d’expressar les seves opinions.

Així doncs es vol:
– Promoure el coneixement i la reflexió sobre el barri a l’entorn del COAC.
– Difondre les seves opinions tant a la gent del carrer (barcelonins i turistes) com als assistents al Congrés d’Arquitectura 2016.

La metodologia del taller s’estructura en tres fases diferenciades:

  1. Fase d’anàlisi: Mitjançant un itinerari concret al voltant de la seu l COAC a Barcelona, s’analitzen diversos espais públics. A cada nen se li demana que es fixi en un aspecte concret de l’espai (vegetació, mobiliari urbà, edificacions, usos en les plantes baixes, usuaris…)
  2. Fase de posada en comú: posem en comú els anàlisis que hem fet de manera que puguem comparar els diversos treballs de nens, ja sigui per espais o per temes.
  3. Fase de conclusions: entre tots traiem conclusions sobre el que funciona i que manca en els espais analitzats. Les escrivim i les pengem a les xarxes socials per a fer saber el parer dels infants en els temes tractats.
fotos