“Mercats de Barcelona”

“Mercats de Barcelona”
El globus vermell. Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut de Mercats de Barcelona
Edició: El globus vermell. 2019
Format desplegable de 44,4 x 63 cm
3 edicions: català, castellà i anglès
Preu (versió en paper): 3 €

Barcelona és una de les poquíssimes ciutats del món que disposa d’una xarxa de mercats públics distribuïts més o menys homogèniament per tot el territori i que donen servei a pràcticament tots els barris.
A més de la seva aportació a la qualitat de vida dels ciutadans, en tant que impulsors d’una dieta sana i equilibrada, els mercats barcelonins també són, en molts casos, els centres neuràlgics dels seus respectius barris. Al seu costat hi trobem sovint altres equipaments públics i al seu voltant hi floreixen comerços complementaris i una animada vida als carrers.
D’altra banda, la diversitat arquitectònica dels mercats municipals esdevé un reflex de la història de la ciutat i els seus ciutadans, des del segle xix fins avui en dia.
Aquesta publicació proposa una aproximació a la xarxa de mercats de Barcelona tant des del punt de vista arquitectònic com històric, urbanístic i social.

+ Mercats de Barcelona.  DL B 26764-2019 | EAN 8 437013 699242
+ Mercados de Barcelona.  DL B 26765-2019 | EAN 8 437013 699259
+ Markets of Barcelona.  DL B 26763-2019 | EAN 8 437013 699266

fotos

 

De la mateixa col·lecció “Guies d’Arquitectura i Urbanisme de Barcelona”:
+ Arquitectura d’avantguarda a Barcelona. Josep Lluís Sert i el GATCPAC. 2016
+ Jardins interiors d’illa de l’Eixample. Barcelona. 2018
+ El patrimoni industrial del Poblenou, Barcelona. 2019
+ Arquitectura Moderna a Barcelona. 1950-1975. 2019
+ La Barceloneta. Història, arquitectura i art públic. 2020
+ La Marina del Port i del Prat Vermell. Passat i present. 2023

Web “Arquitectura i Urbanisme de Barcelona