“La Barceloneta. Història, arquitectura i art públic”

“La Barceloneta. Història, arquitectura i art públic”
El globus vermell. Amb el suport de la Casa de la Barcelona 1761 i de l’Ajuntament de Barcelona
Edició: El globus vermell. 2020
Format desplegable de 44,4 x 63 cm
2 edicions: català i castellà
Preu (versió en paper): 3 €

L’arquitectura, afirmava Octavio Paz, és el testimoni menys subornable de la història. Cada edifici reflecteix un moment històric i la societat que el va bastir. Així mateix, ben sovint l’art públic ens parla de fets o personatges cabdals en la història i la cultura del lloc on s’ubiquen les obres.
La Barceloneta disposa d’una rica varietat d’edificis i obres artístiques que, contextualitzades, ens permeten entendre l’evolució del barri tant des d’un punt de vista urbanístic com econòmic i social. Aquesta publicació és, doncs, també, una aproximació a la història i al patrimoni immaterial de la Barceloneta a través de l’art i l’arquitectura.
El plànol-guia mostra una selecció de 39 edificis i 19 obres d’art a l’espai públic del barri i presenta un text dividit en 5 parts que reflecteix l’evolució del barri des del seu naixement fins al moment actual.

+ La Barceloneta. Història, arquitectura i art públic.  DL B 7367-2020 | EAN 8 437013 699303
+ La Barceloneta. Historia, arquitectura y arte público.  DL B 7368-2020 | EAN 8 437013 699310

fotos

 

De la mateixa col·lecció “Guies d’Arquitectura i Urbanisme de Barcelona”:
+ Arquitectura d’avantguarda a Barcelona. Josep Lluís Sert i el GATCPAC. 2016
+ Jardins interiors d’illa de l’Eixample. Barcelona. 2018
+ El patrimoni industrial del Poblenou, Barcelona. 2019
+ Arquitectura Moderna a Barcelona. 1950-1975. 2019
+ Mercats de Barcelona. 2019
+ La Marina del Port i del Prat Vermell. Passat i present. 2023

Web “Arquitectura i Urbanisme de Barcelona