Why Violence?

Why Violence? és un programa educatiu de sensibilització contra les violències quotidianes que involucra a joves de secundària en processos col·laboratius de creació i expressió artística, amb l’objectiu d’activar discursos i accions en defensa d’una cultura de la no-violència en el seu entorn. El projecte pretén visibilitzar les diferents formes de micro-violències perquè el jovent en prengui consciència i adopti un posicionament ferm contra aquestes situacions que es donen en el seu dia a dia.
El programa d’activitats facilita un procés col·laboratiu on l’alumnat ha de desenvolupar solucions creatives a problemes com els micromasclismes, els microracismes, la LGTBI+fòbia, la intimidació i l’assetjament, entre d’altres.

Why Violence? és una iniciativa de la Direcció de Serveis de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona dissenyada i desenvolupada per la cooperativa Connectats en cursos anteriors i que durant el curs 2019-2020 es va dur a terme en col·laboració amb El globus vermell.
L’edició d’aquest curs es va dirigir a estudiants de 2n, 3r i 4t d’ESO de cinc instituts públics de Barcelona i es va desenvolupar al llarg de 5 mesos (febrer-juny 2020).

+Instituts participants i treballs resultants:
· Ins. Doctor Puigvert: revista “Meet Us
· Ins. Miquel Tarradell: fanzines “Aturem el micromasclisme” (2n)
· Ins. Quatre Cantons: revista “Why Violence?” (3r), revista “Why Violence?” (3r i 4t)
· Ins. Salvador Espriu: “Fanzine contra la LGTBI+fòbia” (4t), revista “Why Violence?” (2n i 3r)
· Ins. Barcelona Congrés: revista “Why Violence?” (3r)
· Fase 1 del projecte: revista “Why Violence?” (tots els instituts participants)

+info:
· whyviolence.org
· twitter: @whyviolence2020
· instagram: @whyviolence
· facebook: @whyviolence