Ludantia. Arquitectura, Educació, Infància

Des de fa anys hem estat trobant-nos regularment amb diferents col·lectius, tant de Catalunya com d’arreu, amb l’objectiu d’enfortir i donar visibilitat a les accions i recerques realitzades en el camp de l’arquitectura, l’educació i la infància.
Així va néixer l’any 2014 el grup Playgrounds i, des d’aleshores, s’han anat organitzant diverses trobades i ha nascut una biennal:
1a Trobada Playgrounds (Madrid, 31.05.2014)
2a Trobada Playgrounds (Barcelona, 12.07.2014)
3a Trobada Internacional d’Educació en Arquitectura per a la infància i la joventut (Madrid, 16-17.01.2016)
Ludic Architecture (Porto, 12-13.05.2017)

Ludantia. Biennal Internacional d’Educació en arquitectura per a la infància i la joventut (Pontevedra, 10-12.05.2018)
Encuentro Internacional de Infancia, Arquitectura, Educación e Inclusión (Madrid, 19-20.01.2019)

En aquest context, es va plantejar la proposta de formalitzar el grup Playgrounds a través d’una associació. Així neix “Ludantia, arquitectura y educación“, una entitat independent, de caràcter social i sense ànim de lucre, que agrupa persones i col·lectius que treballen entorn del diàleg entre arquitectura, educació, infància i joventut.
Des de fa uns mesos l’associació ja està constituïda i ara en presentem la web, la qual vol ser un espai on recopilar informació de la trajectòria del grup i dels col·lectius que en formem part i, alhora, pretén informar de convocatòries de trobades i facilitar referències sobre educació, arquitectura i infància.

Us animem, per tant, a visitar la web i les xarxes socials de Ludantia (facebook i twitter), compartir-les i, si us interessa, inscriure-us a l’associació.